แหล่งข้อมูล และบรรณานุกรม

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวปับป๊อปคอร์น หรือต้องการสูตรป๊อปคอร์นเพิ่มหรือ? จงไปตรวจดูหนังสือต่อไปนี้ ที่ร้านหนังสือใกล้บ้าน หรือในห้องสมุด หลายๆเล่มก็ใช้ในการค้นค้าสำหรับทำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้:

Brucken, Robert T.
BANG! The Explosive Popcorn Recipe Book
1983: Ballentine Books; New York
Hall, Carolyn Vosburg, et al.
I Love Popcorn
1976: Double Day Books; New York
Hauser, Nao and Spitler, Sue
The Popcorn Lover's Book
1983: Contemporary Books; Chicago
Herskowitz M.D., Joel
The Popcorn Plus Diet
1987: Ballentine Books; New York
Lemon, Julianne
Popcorn & Peanuts
1977: Nitty Gritty Productions; Concord, California
Smith, Andrew F.
Popped Culture: A Social History of Popcorn in America
1999: Smithsonian Institution Press
Woodside, Dave
What Makes Popcorn Pop
1980: Atheneum Press; New York