เครื่องคั่วป๊อปคอร์น

ให้เลือกใช้เครื่องคั่วที่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล้ว และได้มีการพิสูจน์แล้วว่าทำหน้าที่คั่วข้าวโพดได้อย่างดีที่สุด ให้ปริมาตรป๊อปคอร์นมากที่สุด และมีขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุด

หากให้เด็กๆเป็นผู้ลงมือใช้เครื่องคั่วข้าวโพด นอกจากกฏเกณฑ์ด้านความปบอดภัยโดยทั่วไปแล้ว ให้มองหา:

  • ข้อแนะนำการใช้งานที่ง่ายต่อการทำตาม; และ
  • ที่คั่วข้าวโพดที่ไม่หนักเกินไปกว่าที่เด็กๆจะหยิบจับได้โดยง่าย

ให้คอยสังเกตดูถึงสิ่งต่างๆที่จะทำให้งานคั่วข้าวโพดง่ายขึ้น

  • สายน้ำมันเพื่อให้ตวงวัดได้ง่าย;
  • ฝาปิดนิรภัยสำหรับเครื่องล้างจาน;
  • พื้นผิวทำความสะอาดง่าย; และ
  • ไฟสัญญาณ

ตรวจสอบการออกแบบของเครื่องคั่ว มันควรมีที่ให้ไอน้ำออกได้ระหว่างวงรอบการคั่ว ซึ่งจะป้องกันมิให้ป๊อปคอร์นแฉะ และยังลดโอกาสของการลวกคนที่ทำหน้าที่คั่ว เมื่อเปิดฝาออก ที่ให้ไอน้ำออกนั้นมีการออกแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง หลายแบบจะมีรูเล็กๆหรือร่องเว้ารอบๆฝา; บางแบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ฝาปิดรอบสันนูนรอบๆฐานของเครื่องคั่วโดยมีช่องว่างเพียงพอสำหรับให้ไอน้ำออกมา จงใช้เป็นจุดสังเกตในการมองหาการทำงานในส่วนนี้

ก่อนที่คุณจะซื้อ เป็นเรื่องสำคัญว่าคุณจะต้องรู้ว่าเครื่องคั่วไฟฟ้านั้นเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่ เครื่องคั่วที่ทำงานแบบอัตโนมัติคืออันที่มีเทอร์โมสตัทที่จะปิดลงอย่างอัตโนมัติเพื่อปิดตัวให้ความร้อน ณ จุดสิ้นสุดของวงรอบในการคั่ว ส่วนแบบไม่อัตโนมัติคุณจะต้องนั่งสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ป๊อปคอร์นไหม้ เมื่อวงรอบการคั่วสิ้นสุดลง เครื่องคั่วแบบนี้จะต้องได้รับการถอดสายไฟอย่างถูกต้อง โปรดดูให้แน่ใจว่าท่านมองป้ายฉลากเกี่ยวกับข้อมูลในประเด็นนี้ด้วย