สรุปภาพรวมกิจกรรมของ U.S.Popcorn ปี 2017 ที่ผ่านมา

สำหรับปี 2017 ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ U.S.Popcorn ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ และได้ทดลองชิมให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

และในปี 2018 นี้ U.S.Popcorn ยังคงมุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และสร้างการรับรู้ การทดลองชิมอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนในการขยายตลาดออกไป เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ค้า และยังให้คนไทยได้มีป๊อปคอร์นรสชาติดี จากเมล็ดข้าวโพดที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

U.S.Popcorn ขอขอบคุณการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ค้า และผู้บริโภค เพื่อนๆ สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ U.S.Popcorn ได้ที่เวปไซต์ หรือสอบถามมาโดยตรงที่อีเมล uspopcornthailand@gmail.com