social share buttons

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการป๊อปคอร์น เป็นองค์กรอิสระไม่หวังผลกำไร ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากกลุ่มผู้ผลิตป๊อปคอร์นในสหรัฐ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของป๊อปคอร์นในฐานะของว่างอเนกประสงค์ที่ทำจากธัญชาติทั้งเมล็ด

คณะกรรมการป๊อปคอร์นเป็นโปครงการประชาสัมพันธ์และวิจัยในสินค้าในระดับชาติ มันก่อตั้งขึ้นมาในเดือนเมษายน ปี 2531 ในฐานะการทำหน้าที่ของสภาคองเกรสโดยคำขอจากอุตสาหกรรมแปรรูปป๊อปคอร์น